Vytisknout
Kategorie: Aktuálně z kanonie
Zobrazení: 2547

Na konci června pro návštěvníky otevíráme nové výstavní prostory v našem klášteře. „Prostory prelatury sloužily dříve jako opatské a reprezentační pokoje. Dnes už neplní tuto funkci, a proto jsme se rozhodli v těchto místnostech vytvořit prostor, kde bychom mohli návštěvníkům ukázat klenoty našeho kláštera“ říká opat P. Marian Rudolf Kosík.

Poslední dva roky měli návštěvníci kláštera možnost si ve dvou turistických okruzích prohlédnout kostel sv. Petra a Pavla, kapli svaté Anny a knihovnu. Třetí prohlídkový okruh (hudební sál a prelatura) byl v rekonstrukci více než rok. „Mysleli jsme si, že otevřeme již loni na jaře, ale bylo potřeba dobře vyřešit všechny technické záležitosti, které se postupně objevovaly“ popisuje opat Kosík.

Na prelatuře kláštera si mohou návštěvníci prohlédnout obrazy, které z velké části pořídili opaté Josef Bernard Pelikán (opatem 1756-1792) a Jan Nepomucký František Pelikán (1793-1819). Obrazy, které návštěvníci během prohlídky prelatury uvidí, tvoří pouze část poměrně velké sbírky obrazů novoříšského kláštera.

V největší místnosti prelatury, kde dříve bývala obrazárna, si mohou návštěvníci prohlédnout v prostorných vitrínách výběr z monstrancí, kalichů, relikviářů a dalších liturgických předmětů z majetku kláštera nebo premonstrátských farností.

„Jde o exponáty od gotiky až po moderní dobu. O některé vzácné předměty jsme v době totality přišli, ale velkou část se podařilo zmapovat a získat zpět. Velkým štěstím bylo, že když v roce 1950 zabrali klášter komunisté, byla většina předmětů převezena do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde je odborníci zaevidovali, a tím nedošlo k jejich rozptýlení. Obě expozice – klenotnice a obrazárna – jsou velmi cenné a odpovídá tomu i několikanásobné zabezpečení“ svěřuje se opat P. Marian Rudolf Kosík.

Společně s obrazárnou a klenotnicí se také otevře nová expozice, která bude věnována archeologickým a antropologickým průzkumům, které se v klášteře konaly při opravě křížové chodby. Díky těmto průzkumům odborníci např. objevili základy kostelíka na starém hřbitově ze 13. století, kde se nacházelo více než sto hrobů místních obyvatel.

 

V historii kláštera zažila komunita mnoho bolestí, těžkostí a ran. Mezi největší patří přerušení života totalitními režimy minulého století. Poté, co se řeholníci mohli do kláštera vrátit v roce 1991, začali pracovat na obnově, na které pracujeme a ještě není ani zdaleka hotovo. Bylo třeba zajistit nové střechy, fasády, odvlhčení apod. „Náročný projekt rekonstrukčních a restaurátorských prací včetně generální opravy varhan v opatském chrámu sv. Petra a Pavla pokryla z vetší části dotace z evropských fondů z programu IROP. Projekt bude probíhat až do roku 2022, kdy se budou ještě restaurovat vybrané obrazy a obnovovat klášterní zahrady. Jsme za tu dotaci velmi vděční.“ říká opat Kosík.

Od 1. července otevřeme návštěvníkům vše, co prozatím bude možné ukázat. Prohlídky budou každý den, včetně pondělí, čtyřikrát denně, kromě neděle, kdy se provádí pouze odpoledne. „Těšíme se na všechny, kdo přijdou navštívit náš klášter. Prožíváme dobu plnou změn, a proto doporučuji, aby se zájemci podívali na naše webové stránky (www.klasternovarise.cz), kde naleznou vždy aktuální informace.“ radí všem návštěvníkům opat P. Marian Rudolf Kosík.