Vytisknout
Kategorie: Bohoslužby
Zobrazení: 8383

 

Bohoslužby jsou do odvolání ZRUŠENY!

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od čtvrtka 12. března 2020 od 14 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens (tj. odpuštění povinnosti) od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (např. Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi. 

Žehná Váš biskup Vojtěch

 

 

V našich farnostech jsou bohoslužby na základě rozhodnutí biskupa rovněž zrušeny. Kněží budou v dané dny sloužit na ty úmysly, na které by sloužili mši svatou za normálních okolností. 

 

Ve dnech od 5. do 12. dubna budou slouženy na tyto úmysly:

    Nová Říše   Stará Říše
Neděle 5.4 Za farníky   Za živé a zemřelé farníky
Pondělí 6.4 Za Josefu Antonii Křížovou   Za Františka Kremláčka, za živé a zemřelé z rodiny Tománkovy, Kremláčkovy a duše v očistci
Úterý 7.4 Za Josefa Čermáka, zemřelé z rodiny Chodurovy, Žaludovy a Zubkovy    
Středa 8.4 Za Ludvíka Pachra, dvě manželky, pravnuka Lukáše a celou rodinu Pachrovu   Za Josefa Kučeru, rodiče a zemřelé sestry
Čtvrtek 9.4 Na poděkování za dar kněžství   Za P. Františka Veselého, rodiče, sestry, švagry a duše, na které nikdo nepamatuje
Pátek 10.4      
Sobota 11.4 Za Tomáše Zacha a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje   Za farníky
Neděle 12.4 Za farníky    Za farníky 

 

I nadále kněží zůstávají k dispozici všem farníkům, zvláště nemocným, kteří by potřebovali posloužit svátostmi. 

Svátosti udělujeme na požádání jednotlivě.

V případě zájmu zazvoňte na klášter nebo zavolejte na telefon 567 318 110 nebo 723 823 342.

 

 

 

 Pravidelný pořad bohoslužeb (změny vyhrazeny):

 

Dlouhá Brtnice

Krasonice

Nová Říše

Rozseč

Stará Říše

Neděle

8:30

9:30

8:00 a 11:00

11:00

9:30

Pondělí

 

 

18:00

 

19:00/17:00 *

Úterý

18:00

 

18:00

 

 

Středa

 

 

18:00

 

19:00

Čtvrtek

 

17:00

18:00

18:00

 

Pátek

 

 

18:00

 

19:00

Sobota

 

 

18:00

 

 

1. sobota
v měsíci

 

 

7:00

 

7:00

2. sobota
v měsíci

 

 

7:00

 

 

 

* Ve farnosti Stará Říše bývá každé pondělí mše svatá sloužena v jedné z kaplí v okolních obcích (Hladov, Markvartice, Olšany a Sedlatice). Mše začínají v 19 hodin, pouze na Hladově v 17 hodin.