Vytisknout
Kategorie: Blog
Zobrazení: 4702

V roce 2022 budeme v našich farnostech slavit bohoslužby s udílením svátosti biřmování všem zájemcům, kteří o prázdninách 2022 dosáhnou 15 let věku. Proto chceme všechny vyzvat k přihlášení k biřmování a k účasti na přípravách a to i vás, dříve narozené, kteří jste ještě biřmováni nebyli. Svátost je možno přijmout i ve starším věku a není to jen výsada mládeže.

Přípravy začnou v lednu 2022. V Nové Říši bude příprava každý pátek v 18,45 hodin. Ve Staré Říši každou sobotu v 18 hodin.

Prosíme, abyste se nahlásili v sakristiích, kde jsou přihlašovací archy. Tam je třeba vyplnit jméno a příjmení, datum narození, místo křtu, bydliště, číslo na mobil a email. 

Místo křtu je třeba k tomu, abychom po biřmování mohli informaci o tom, že jste biřmováni zapsat do matrik našich farností a nebo zaslat tuto informaci do farnosti místa křtu, aby ji tam mohli zapsat. 

Číslo na mobil a email pak bude sloužit pro lepší komunikaci s biřmovanci, abychom je mohli informovat o konání nebo nekonání příprav.

 

V současném plánu počítáme, že slavnosti biřmování budeme v našich farnostech prožívat v neděli 2. a 9. října 2022. 

Před samotnou slavností biřmovanci vyplní tzv. "biřmovací lístek". 

Při biřmování dostává biřmovaný nové jméno, nového patrona pro další etapu svého života. Toto jméno se napíše na biřmovací lístek.

K biřmování přichází biřmovanec s kmotrem nebo kmotrou, který má za úkol dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí. Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol zastával při křtu, ale není to podmínkou. Kmotr by měl být starší 16 let, pokřtěný katolík a biřmovaný.