Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 10233

Výstavní sály: bratři Vraničtí, Jan Novák, Otokar Březina, Archeologické průzkumy

V klášteře jsou 4 menší výstavní místnosti, které jsou součástí této prohlídkové trasy. 

 

Knihovna

Základy dnešní knihovny byly položeny až po přeměně ženského kláštera v klášter mužský (1641).

Klášterní knihovna se skutečně významnou knihovnou, systematicky a pravidelně budovanou, se stala až za opata Josefa Bernarda Pelikána v druhé polovině 18. století. Za josefínských sekularizací knihovna rozkvetla kvantitou i kvalitou přírůstků díky nákupům knih, pocházejících z knihoven okolních zrušených klášterů (r. 1773 asi 600 svazků z jezuitské knihovny v Telči, dále od františkánů ze Znojma, od dominikánů a kapucínů z Jihlavy, asi 100 svazků od cisterciáků ve Žďáře nad Sázavou, další cenné svazky pocházející z knihovny premonstrátského kláštera v Louce).

Roku 1770 dal opat knihovnu vymalovat Ignácem Mayerem. Freska nese název "Hold eucharistii". Ústředním motivem je eucharistie na fresce uprostřed stropu. Kromě dalších eucharistických symbolů jsou zde také dva výjevy ze života sv. Norberta (zakladatele premonstrátského řádu).

Knihovna je dnes rozšířena do 4 knihovních sálů a obsahuje na 25 tisíc svazků. V hlavním knihovním sále jsou knihy především psané v latině a němčině (švabach).

 

Prohlídky

Prohlídky s výkladem je možné absolvovat v pravidelných časech v období letních prázdnin, nebo při objednání předem. Více informací zde.

Knihovna je také krásný prostor pro možnost fotografování (např. při svatbě). Pokud byste měli zájem, ozvěte se nám pomocí kontaktů.