Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 8847

Historie farnosti a poutního místa

Křtiny patřily odedávna k významným evropským mariánským poutním místům. Již od středověku zde stály dva kostely. Stoupající zájem poutníků přiměl zábrdovické premonstráty v roce 1718 k úplné přestavbě areálu. Návrhu rekonstrukce se ujal nejvýznamnější český barokní architekt Jan Blažej Santini Aichl. Jeho ambicí bylo vytvořit monumentální chrám a citlivě jej včlenit do Křtinského údolí. Navrhl důmyslnou symetrickou kompozici, vystavěnou na půdorysu řeckého kříže. I když stavba nebyla z finančních důvodů nikdy dokončena a návrh byl po Santiniho smrti částečně upraven, patří i v nynější podobě tento barokní skvost, označovaný jako “Perla Moravy”, k Santiniho vrcholným dílům.
Chrám je celoročně přístupný. Díky tomu slouží v dnešní době nejen významným církevním akcím, ale také koncertům a nevšedním duchovním aktivitám.
Ambity chrámu v sobě skrývají i jednu z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě o 33 zvonech. Zvonohra hraje pravidelně dvakrát týdně. Po domluvě s farním úřadem je však možno zvonohru spustit i jindy.

V podzemí kostela byla před několika lety objevena a zpřístupněna rozsáhlá kostnice, obsahující kromě pozůstatků stovek středověkých křtinských obyvatel i několik lebek vyzdobených záhadnými ornamenty, jejichž význam se dodnes nepodařilo objasnit. Kostnici je možno shlédnout rovněž po domluvě s farním úřadem.