Print
Category: Blog
Hits: 4590

 

LIFT 2019 a LIFT 2020          FV02706.0087 (r. 2019) a FV02754.0080 (r. 2020)


                             

Projekty jsou financovány z Fondu Vysočiny z programu Sportujeme a Volný čas pro roky 2019 a 2020. V rámci tohoto programu jsou podporovány volnočasové aktivity pro děti a mládež v našich farnostech. Každý rok jsou aktivity podporovány částkou 60 000,- Kč, které jsou využity na sociální podporu vícečetných rodin, aby aktivity mohly být i nadále dostupné pro všechny.