Vytisknout
Kategorie: Blog
Zobrazení: 5100

29. května 1942 došlo k zatčení bratří z kláštera po obsazení kláštera asi 50 členy gestapa pod vedením Schutzpolizei. Zatčeno bylo 11 řeholníků: opat Pavel Souček, převor Vavřinec Novotný, Norbert Hrachovský, Zikmund Záběhlický, Štěpán Rajda, Augustin Machalka, Heřman Tyl, Gilbert Bednář a novicové Cyril Kružík, Metoděj Vitula a Benedikt Svoboda. Později byl zatčen i Siard Nevrkla, působící jako kaplan v Brně-Židenicích. 

Zatčení byli převezeni k výslechům do Jihlavy a následně do Kounicových kolejí v Brně. Odtud byli v březnu 1943 propuštěni novicové. Všichni ostatní byli převezeni transportem smrti do Osvětimi. Tam postupně zemřeli:

Další čtyři byli převezeni do koncentračního tábora v Buchenwaldu a tři z nich následně do Dachau. 

 

Roku 2013 byl zahájen proces blahořečení těchto svědků víry, kteří položili svůj život v Osvětimi. Jejich svědectví vytrvalé lásky k Bohu a bližnímu nám může být povzbuzením k opravdovému křesťanskému životu.

 

Modlitba za blahořečení

Věrný Bože,
ty jdeš po všech cestách našeho života s námi,
i na místa plná slzí a utrpení.
Děkujeme ti za životní svědectví
tvého služebníka Pavla Součka a jeho druhů,
kteří jako synové svatého Norberta
pracovali pro bližní a v Osvětimi vydali své životy.

Prosíme tě: učiň, aby tvoji služebníci byli oslaveni,
sešli premonstrátům v Nové Říši a všem,
kteří toto místo mají rádi své hojné požehnání
a vyslyš prosby, které ti v důvěře předkládáme.

Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Svatý Norberte, oroduj za nás!
Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

 

Vyslyšení modliteb na přímluvu novoříšských umučených bratří

posílejte prosím do rukou opata Mariana Rudolfa Kosíka do novoříšského kláštera nebo ke generálnímu postulátorovi (P. Gabriel Wolf O.Praem, Postulator generalis, Viale Giotto 27, I-00153 ROMA ITALY).