Print
Category: Jubileum
Hits: 1164
Po celou dobu oslav velkého premonstrátského jubilea bude možné získat plnomocné odpustky tak, jako při svatém roce.
Co je k tomu potřeba i překlad dekretu apoštolské penitenciárie najdete zde.
 
Odpustky jubilejního roku
Svatý otec František udělil skrze Apoštolskou penitenciárii možnost získat plnomocné odpustky pro všechny, kteří navštíví kostel nebo kapli ve které se slaví jubileum a je v duchovní správě premonstrátskými řeholníky.
 
 
 

Biskup brněnský, Vojtěch Cikrle, dne 25. listopadu 2020 potvrdil oznámení našeho opata Mariana Rudolfa Kosíka, ve kterém jej mj. žádá o potvrzení tzv. "jubilejních" kostelů na území brněnské diecéze v duchovní správě novoříšských premonstrátů. Tato informace bude také zveřejněna v prosincových Acta Curiae brněnské diecéze. Přesněji jde o tyto kostely:
 
 • Nová Říše - farní a opatský kostel
 • Stará Říše - farní kostel
 • Krasonice -farní kostel a poutní kaple na Humberku
 • Dlouhá Brtnice - farní kostel
 • Rozseč - farní kostel
 • Křtiny - farní kostel
 • Bukovinka - filiální kostel
 • Březina - kaple
 • Šaratice - farní kostel
 • Važany nad Litavou - farní kostel
 • Kobeřice - farní kostel

"Přeji nám všem, aby toto výjimečné období Řádu premonstrátů přineslo - nejen jeho členům - co největší duchovní užitek." (Mons. Vojtěch Cikrle).